برنامۀ بیمۀ دندانپزشکی کانادا

 واجدان شرایط برای برنامۀ CDCP بر اساس چند معیار مشخص می‌شوند. در حال حاضر این برنامه در حال گسترش به سالمندان، اشخاص زیر ۱۸ سال و افراد دارای معلولیت است. در نهایت همه کانادایی‌هایی که معیارهای زیر را دارند واجد شرایط خواهند بود:

 • عدم دسترسی به بیمه دندانپزشکی خصوصی.
 • درآمد خالص خانواده (Adjusted Family Net Income) زیر ۹۰،۰۰۰ دلار.
 • اقامت کانادایی برای مقاصد مالیاتی.
 • ارائۀ اظهارنامۀ مالیاتی در سال گذشته.

توجه: افراد ساکن کانادا  که به پوشش دندانپزشکی از طریق برنامه‌ای اجتماعی ارائه شده توسط یک استان یا قلمرو و/ یا دولت فدرال دسترسی دارند، اگر همه شرایط را داشته باشند همچنان می‌توانند برای CDCP اقدام کنند.

 

فرآیند درخواست:

پذیرش درخواست‌ها به صورت مرحله‌ای شروع می‌شود، در آغاز با سالمندانی که در دسامبر ۲۰۲۳ سن آنان ۸۷ سال یا بیشتر باشد. پس از آن تا اواسط ۲۰۲۴ نوبت به سایر گروه‌های سنی خواهد رسید. افراد واجد شرایط هفتاد سال به بالا نامه‌ای همراه با کد درخواست و دستورالعمل‌ها دریافت می‌کنند. پذیرش آنلاین درخواست‌ها برای سایر گروه‌های سنی از ماه مِی ۲۰۲۴ آغاز خواهد شد.

 

گروه

آغاز پذیرش درخواستها از

سالمندان ۸۷ سال به بالا

دسامبر ۲۰۲۳

سالمندان ۷۷ تا ۸۶ ساله

ژانویۀ ۲۰۲۴

سالمندان ۷۲ تا ۷۶ ساله

فوریۀ ۲۰۲۴

سالمندان ۷۰ و ۷۱ ساله

مارس ۲۰۲۴

سالمندان ۶۵ تا ۶۹ ساله

مِی ۲۰۲۴

بزرگسالان دارای گواهینامۀ معتبر معلولیت

جون ۲۰۲۴

کودکان زیر ۱۸ سال

جون ۲۰۲۴

همه کانادایی‌های واجد شرایط

پس از گروه‌های دیگر در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵

 

تاریخ آغاز پوشش:

پوشش برنامۀ CDCP از ماه مِی ۲۰۲۴ و آغاز خواهد شد و در ابتدا سالمندان می‌توانند از آن استفاده کنند. تاریخ دقیق شروع دسترسی به بیمۀ دندان‌پزشکی بستگی به گروه خاصی که شما به آن تعلق دارید، زمان درخواست شما، و زمانی که ثبت نام شما پردازش می‌شود، خواهد داشت.


آنچه پس از واجد شرایط شدن دریافت خواهید کرد:

 • اطلاعات تفصیلی در مورد CDCP.
 • کارت عضویت شخصی شما.
 • تاریخ شروع پوشش شما.

خدمات تحت پوشش:

 • خدمات پیشگیرانه، از جمله جرم‌گیری، پولیش، سیلانت‌ها و فلوراید
 • خدمات تشخیصی، از جمله معاینات و عکس‌برداری (x-ray)
 • خدمات ترمیمی، از جمله پر کردن دندان
 • خدمات اندودنتیک، از جمله درمان‌های ریشه دندان
 • خدمات پروتز دندان، از جمله دندان مصنوعی کامل و جزئی قابل جابجایی
 • خدمات پریودنتال، از جمله تمیز کردن عمیق (deep scaling)
 • خدمات جراحی دهان، از جمله کشیدن دندان

*برخی خدمات تنها از پاییز ۲۰۲۴ در دسترس خواهند بود.

میزان پوشش:

 

درصد هزینههایی که بر عهدۀ شماست

میزان پوشش CDCP

درآمد خالص خانواده (Adjusted)

0%

٪۱۰۰ هزینه‌های خدمات واجد شرایط بر اساس نرخ تعیین شده در CDCP

کمتر از ۷۰،۰۰۰ دلار

40%

٪۶۰ هزینه‌های خدمات واجد شرایط بر اساس نرخ تعیین شده در CDCP

بین ۷۰،۰۰۰ و ۷۹،۹۹۹ دلار

60%

٪۴۰ هزینه‌های خدمات واجد شرایط بر اساس نرخ تعیین شده در CDCP

بین ۸۰،۰۰۰ و ۸۹،۰۰۰ دلار

 

لطفا برای اطلاعات بیشتر به www.Canada.ca/Dental مراجعه کنید. این منبع بهروزترین اطلاعات در مورد فرآیند درخواست را فراهم میکند.

Are you ready to take action?

Constituent Resources
Attend an Event
Welcome to Kingsway

Sign up for updates