Mahal na Kapitbahay,

Masayang Pagdating sa ating sambayanan!

Kahit kalilipat n’yo lang dito sa Vancouver o kaya’k kagagaling lamang mula sa ibangh siyudad, nais ko kayong batiin ng isang mainit at malugod na pagtanggap sa ating sambayanang Vancouver Kingsway.

Vancouver Kingsway. Tunay naiiba at katangi-tangi ang purok-tirahang ito. Naito halos ang lahat ng uring nakasisiyang mag kaganapan tulad ng pag-sosyal, pang-kultura, pang-kalibangan. Narito rin ang maraming mapagpipiliang mga restorante na naghahandog ng iba’t-ibang putahe at mga katakam-takam at masasarap na mga lutuin, iba’t-ibang mga tindahan ng iba’t- ibang kalakal o kaya’y serbisyo.

Gusto kong ipaalam sa inyo ang mga serbisyo at paglilingkod na nakalaan para sa inyo mula sa aming tanggapan-pangsambayanan.

Makakatulong kami sa inyong mga pangangailangan sa ating gobierno na may kinalaman tungkol sa Pamayanan at Imigrasyon (Citizenship & Immigration), Canada Revenue Agency, Employment Insurance (EI), Passports, Social Insurance Cards (SI), Canada Pension Plan (CPP), Old Age Seciroyu (OAS), Canada Student Loans (Pagutang sa Pagaaral), Congratulatory Certificates at mga Pagbating Opisyal sa mga iba’t-ibang pagtitipon. Para sa mas kumpletong listahan ng mag serbisyo’t mga paglilingkok na aming handog para sa inyo, bisitahin lang po ninyo an gaming website: https://www.dondavies.ca/resources

Nais ko rin pong mapakinggan ang inyong opinyon o paninindigan sa anumang paksa na importante sa inyo, at kinukumbida kop o kayo na tawagan lamang ako kung ano man ideya o alalahanin mayruon kayo na maari nating pagusapan at talakayin.

Hangad kop o para sa inyo ang Pinaka-mainam. Hangad ko rin po na sana’y magkita tayo ditto sa Vancouver Kingsway sa lalong madaling panahon!

Are you ready to take action?

Constituent Resources
Attend an Event
Welcome to Kingsway

Sign up for updates